fbpx

PRÁVNE SLUŽBY

parallax background
 
ŽIVNOSTENSKÝ A OBCHODNÝ REGISTER
(VYTVORENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTÁCIE VRÁTANE ZÁPISU DO VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH REGISTROV - OBCHODNÝ A ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER)

>> ZALOŽENIE ŽIVNOSTI A JEJ ZMENY
>> ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBNMEDZENÝM
>> ZMENY SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
>> PREVODY OBCHODNÝCH PODIELOV
>> ZÁPIS ZMIEN ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOCH VÝHOD DO OBCH. REGISTRA

NEHNUTEĽNOSTI
(KOMPLETNÉ PRÁVNE PORADENSTVO PRI PREVODE VLASTNÍCKÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM A VYPRACOVANIE VŠETKÝCH TÝPOV ZMLÚV PRI NAKLADANÍ S NEHNUTEĽNOSTAMI)

>> KÚPNA A DAROVACIA ZMLUVA
>> ZMLUVA O ZRIADENÍ/ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA
>> ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA ALEBO JEHO VÝMAZ
>> VYSPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV
>> ZRUŠENIE A VYSPORIADANIE PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA
>> PREDKÚPNE PRÁVO
>> NÁJOMNÁ ZMLUVA
>> KONTROLA ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE
>> ZASTUPOVANIE V KATASTRÁLNOM KONANÍ

POHĽADÁVKY

>> VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
>> ZMLUVY O PÔŽIČKE
>> ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK

error: Content is protected !!