fbpx

KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ
A ORGANIZAČNÉ RIEŠENIA PRE VÁŠ BIZNIS

 
>> EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO
>> PORADENSTVO OHĽADNE OPTIMALIZÁCIE NÁKLADOV,
VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
>> VEDENIE FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
>> SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ K PRÍSLUŠNÝM DANIAM
>> SPRACOVANIE MIEZD VRÁTANE MESAČNÝCH A ROČNÝCH VÝKAZOV AKO AJ ICH ODOSLANIE
>> ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S FINANČNOU SPRÁVOU
A ZASTUPOVANIE PRI DAŇOVEJ KONTROLE

error: Content is protected !!